Cesar imagery
สัญญาณและพฤติกรรมของสุนัขที่บ่งบอกความเป็นเด็กดี
สัญญาณและพฤติกรรมของสุนัขที่บ่งบอกความเป็นเด็กดี

สัญญาณและพฤติกรรมของสุนัขที่บ่งบอกความเป็นเด็กดี

มาเช็กพฤติกรรมที่แสดงว่าเจ้าตัวน้อยของคุณเป็นเด็กดี ที่ใครๆก็หลงรักกัน

การมีเจ้าตัวน้อยนิสัยดีอยู่ข้างกาย นอกจากจะสร้างความสบายใจให้เพื่อนๆ สมาชิกแล้วยังเป็นที่ชื่นชมต่อผู้พบเห็นและคนรอบข้างอีกด้วย ต่อจากนี้คือพฤติกรรมที่แสดงว่าเจ้าตัวน้อยของคุณเป็นเด็กดีที่สำคัญยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณประสบความสำเร็จในการฝึกเจ้าตัวน้อยให้เป็นเด็กดี

 

สัญญาณที่ 1 : สั่งเจ้าตัวน้อยนั่ง

เจ้าตัวน้อยที่เป็นเด็กดีจะนั่งลง เมื่อได้รับคำสั่งให้นั่งลงไม่ว่าคนออกคำสั่งจะเป็นใครก็ตาม การบอกให้เจ้าตัวน้อยนั่งเป็นการบอกให้เจ้าตัวน้อยตั้งใจรอรับคำสั่งใหม่และเป็นการสื่อสารให้เจ้าตัวน้อยรู้ว่ามีเจ้านายเป็นเจ้าของ เจ้าตัวน้อยเด็กดีจะหูตั้งเตรียมพร้อมรับคำสั่งโดยดี

 

สัญญาณที่ 2 : ยอมรับคนแปลกหน้า

ขณะจูงหรือพาเจ้าตัวน้อยออกนอกบ้าน เมื่อเจ้านายแวะทักทายหรือพูดคุยกับใคร เจ้าตัวน้อยเด็กดีจะต้องไม่มีปฏิกิริยาก้าวร้าวหรือหวาดกลัวให้เห็น แต่จะนิ่งหรืออยู่อย่างสงบเรียบร้อย หากคนแปลกหน้าทักทายหรือสัมผัสตัว เจ้าตัวน้อยจะมีท่าทีเป็นมิตร ไม่ก้าวร้าวหรือหัวเสียให้เห็น

 

สัญญาณที่ 3 : พบหมอไม่ใช่เรื่องยาก

เจ้าตัวน้อยเด็กดีจะยอมให้คุณหมอตรวจร่างกายแต่โดยดี ไม่ขัดขืนหรือแสดงอารมณ์รุนแรง ดังนั้นทุกครั้งเมื่อต้องพาเจ้าตัวน้อยต้องไปพบแพทย์ เจ้านายก็จะไม่รู้สึกลำบากใจเลย เพราะเจ้าตัวน้อยจะยอมให้ตรวจแต่โดยดี

 

สัญญาณที่ 4 : อยู่ลำพังได้ไม่มีปัญหา

เจ้าตัวน้อยที่มีความสุขจะอยู่เพียงลำพังได้ ไม่แสดงอาการกระวนกระวาย ร้องครวญคราง แต่อาจจะมีอาการวิตกกังวล เซื่องซึมได้เมื่อเจ้านายไม่อยู่ เจ้านายอาจหาของเล่นไว้คลายเหงาให้เจ้าตัวน้อยสัก 2-3 ชิ้น ก็จะช่วยบรรเทาความเครียดได้

 

สัญญาณที่ 5 : ไม่ตระหนกตกใจง่าย

ทดสอบโดยการโยนสิ่งแปลกปลอมให้ตกด้านหลังเจ้าตัวน้อยประมาณ 3 เมตร เจ้าตัวน้อยแสนฉลาดจะแสดงอาการอยากรู้อยากเห็น แต่ไม่ตื่นตระหนกหรือ วิ่งหนีรวมถึงไม่แสดงอาการตรงกันข้ามอย่างการเห่า หรืออาการเกรี้ยวกราด

 

สัญญาณที่ 6 : ไม่กลัวพวกเดียวกัน

เจ้าตัวน้อยที่ได้รับการฝึกมาดีจะให้ความสนใจ ทักทายเพื่อนพวกเดียวกันโดยปราศจากอาการประหม่ากลัว หรือในทางตรงกันข้ามเจ้าตัวน้อยจะต้องไม่แสดงอาการก้าวร้าว ดุร้ายใส่เวลาที่เพื่อนพวกเดียวกันเข้ามาทักทาย

 

สัญญาณที่ 7 : รู้จักรอคอย

เมื่อเจ้านายออกคำสั่งให้เจ้าตัวน้อยรอ ไม่ว่าจะให้รอตัวเองหรือรออาหารก็ตาม เจ้าตัวน้อยเด็กดีจะรออยู่ที่เดิมอย่างสงบ ไม่แสดงอาการตื่นเต้นหรือกระวนกระวาย เจ้าตัวน้อยจะคอยสังเกตสัญญาณมือและตั้งใจฟังคำสั่ง ซึ่งเจ้านายต้องรู้จักหลอกล่อและให้รางวัลตอบแทนทุกครั้งเมื่อเจ้าตัวน้อยเชื่อฟังและแสดงพฤติกรรมที่ดี

CESAR® Buy Online

กดซื้อจากร้านค้า ด้านล่างนี้